Dieselavgasvätska Volkswagen AdBlue, 1,89L
Review: 5 - "A masterpiece of literature" by , written on May 4, 20020
Great

Dieselavgasvätska Volkswagen AdBlue, 1,89L

Tillgängligt: Supplier Stock
  • Produkt SKU: G052910A2OE
€17,99

Dieselavgasvätska Volkswagen AdBlue, 1,89L omvandlar selektivt kväveoxiden (NOx) i avgaserna till kväve och vatten utan att oönskade biprodukter bildas. Omvandlingen sker med användning av en syntetiskt framställd urealösning, 32,5 %, t.ex. B. AdBlue (ISO 22241-1 / AUS 32), som transporteras i en extra tank. Beroende på fordon måste kunden fylla på AdBlue-vätskan självständigt eller genom auktoriserad verkstad mellan serviceintervallerna. Dieselavgasvätska Volkswagen AdBlue, 1,89L för behandling av NOx-avgaser är en av de effektiva och ekologiska tekniker som Volkswagen har tillhandahållit under paraplyvarumärket BlueMotion Technologies.

AdBlue är en syntetisk lösning av urea och ett bränsle för dieselfordon som måste fyllas på regelbundet – detta görs genom en speciell AdBlue-tank i fordonet. Beroende på fordonsmodell finns påfyllningsröret antingen under tankluckan, bredvid påfyllningsröret, i bagageutrymmet eller i motorrummet. Tack vare AdBlue uppfylls EU:s strikta utsläppsgränser (Euro 6).

Lämplig för många Volkswagen, Audi, Skoda och Seat fordon med dieselmotorer.

Kvantitet: 1,89 L