Integritetspolicy

PRO DETALJER 99 S.R.L. är registrerad i bevisregistret för personuppgiftsbehandling under nr. 33240.

För att kunna behandla beställningar behöver vi ett namn, faktureringsadress och ett giltigt telefonnummer. Vi använder denna information för att behandla beställningen och för att kunna kontakta dig vid behov. Om du vill skapa ett konto på Pro Detailing-webbplatsen är det nödvändigt att ange en giltig e-postadress.

Om vi behöver kontakta dig och du har ett konto skapat får du ett mejl. Om vi inte kan nå dig via e-post eller om du inte har skapat ett konto kommer vi att försöka kontakta dig per telefon.

Genom att acceptera "Villkoren" uttrycker du ditt samtycke till att få en bekräftelse för mottagande av beställningen samt annan information om beställningsstatus.

Det finns situationer då vi ber dig om ytterligare information, till exempel för säkerhetskontroller. När ytterligare information efterfrågas kommer vi att försöka informera dig när vi samlar in den hur vi avser att använda den.

Enligt kraven i lag nr. 677/2001 för skydd av personer när det gäller behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa uppgifter, ändrad och kompletterad och av lag nr. 506/2004 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation PRO DETAILING 99 S.R.L. har skyldighet att säkert och endast för de angivna ändamålen hantera de personuppgifter du tillhandahåller oss om dig, en familjemedlem eller annan person. Syftet med datainsamlingen är att bekräfta beställningar.

Du är skyldig att tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga för att behandla beställningar. Din vägran gör det omöjligt att ta emot beställningar. Den registrerade informationen är uteslutande avsedd att användas av operatören.

Om du vill få information om produkter, tjänster eller evenemang som erbjuds eller anordnas av S.C. PRO DETAILING 99 S.R.L., krävs ditt samtycke.

Enligt lag nr. 677/2001 drar du nytta av rätten till tillgång, till ingripande i uppgifterna, rätten att inte bli föremål för ett enskilt beslut och rätten att gå till domstol. Samtidigt har du rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig och att begära radering av uppgifter. För att utöva dessa rättigheter kan du skicka en skriftlig begäran, daterad och undertecknad, till S.C. PRO DETAILING 99 S.R.L. . Du har också rätt att gå till domstol.

Om en del av informationen om dig är felaktig, vänligen meddela oss så snart som möjligt.

Kontona (relaterad information) kan endast ändras av ägaren av e-postadressen (i fallet med icke-privata e-postadresser som user@yahoo.com, user@gmail.com etc. och av e-postadressen -postägare eller domänägare när det gäller privata e-postadresser (domäner registrerade av privatpersoner eller juridiska personer).

Vi rekommenderar att skapa konton på privata adresser (som office@companyname.ro) till de som gör köp åt juridiska personer.

Tack för att du väljer oss,
Pro Detailing Team