Privacybeleid

PRO WASH DETAILING S.R.L. is een beheerder van persoonsgegevens, geregistreerd in het register van de verwerking van persoonsgegevens onder nr. 33240.

Om de geplaatste bestellingen te kunnen verwerken en aan de wettelijke verplichtingen als webwinkel te kunnen voldoen, hebben wij informatie nodig zoals naam, factuuradres, geldig telefoonnummer, vaak bezorging, maar niet beperkt tot deze. Deze gegevens gebruiken wij om de bestelling af te handelen en indien nodig contact met u op te kunnen nemen. Als u een account wilt aanmaken op de website van Pro Detailing (www.pro-detailing.de), is het noodzakelijk om een ​​geldig e-mailadres op te geven.

Als wij contact met u moeten opnemen en u heeft een account aangemaakt, ontvangt u een e-mail. Mocht het ons niet lukken per e-mail contact met u op te nemen of heeft u geen account aangemaakt, dan proberen wij telefonisch contact met u op te nemen.

Door de "Algemene Voorwaarden" te accepteren, geeft u aan dat wij u informeren over uw bestelling en over de status ervan, en erkent u onze wettelijke verplichtingen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij aanvullende informatie van u vragen, bijvoorbeeld voor veiligheidscontroles, om een hoog beveiligingsniveau te handhaven en uw account te beschermen. Wanneer wij u om aanvullende informatie vragen, zullen wij u bij het verzamelen ervan informeren over hoe wij deze willen gebruiken.

Volgens de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 ("Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "AVG") voor de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, zoals gewijzigd en aangevuld, en van wet nr. 190/2018 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van het privéleven in de elektronische-communicatiesector, PRO WASH DETAILING S.R.L. heeft de plicht om in veilige omstandigheden en alleen voor de aangegeven doeleinden de persoonsgegevens die u ons verstrekt over uzelf, een gezinslid of een andere betrokkene te beheren. De doeleinden van het verzamelen van gegevens zijn: het verwerken van bestellingen en het vervullen van onze wettelijke verplichtingen als webwinkel.

Als u de gevraagde gegevens voor de genoemde doeleinden niet wilt verstrekken, kunnen wij uw bestelling helaas niet overnemen. Persoonsgegevens zijn adequaat, ter zake dienend en beperkt tot wat nodig is in relatie tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (“dataminimalisatie”). Wij nemen permanent technische en organisatorische maatregelen die gericht zijn op het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de beginselen van proportionaliteit en noodzakelijkheid.

Als u informatie wilt ontvangen over de producten, diensten of evenementen die worden aangeboden/georganiseerd door S.C. PRO WASH DETAILING S.R.L., is uw toestemming vereist. Het is goed om te weten dat als u op een bepaald moment in de toekomst van mening bent dat de betreffende informatie niet langer interessant is, u zich eenvoudig kunt afmelden.

Volgens Verordening (EU) 2016/679 ("Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "AVG") heeft u als betrokkene de volgende rechten over uw persoonlijke gegevens:

- Het recht op informatie (art. 13 en art. 14 van de AVG);
- Het recht op toegang (art. 15 van de AVG);
- Het recht op rectificatie (art. 16 van de AVG);
- Het recht om gegevens te verwijderen (“het recht om vergeten te worden”) (art. 17 AVG);
- Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG);
- Het recht op gegevensportabiliteit (art. 20 van de AVG);
- Het recht op verzet (art. 21 van de AVG);
- Het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthoudende Autoriteit voor de Verwerking van Persoonsgegevens: www.dataprotection.ro (art. 77 van de AVG);

Om een ​​recht/rechten uit te oefenen op de persoonsgegevens die u als betrokkene toebehoren, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: we@pro-detailing.de

Houd er rekening mee dat als er naar aanleiding van uw verzoek twijfel bestaat over de identiteit van de persoon die om de uitoefening van een recht/rechten verzoekt, wij aanvullende informatie zullen opvragen om de rechten veilig uit te kunnen oefenen.

Indien bepaalde gegevens over u onjuist zijn, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat wij de betreffende gegevens kunnen corrigeren.

Accounts (gerelateerde informatie) kunnen alleen worden gewijzigd door de eigenaar van het e-mailadres (in het geval van niet-privé e-mailadressen zoals gebruiker@yahoo.com, gebruiker@gmail.com, etc. en door de eigenaar van het e-mailadres of de eigenaar van het domein in het geval van e-mailadressen privé (domeinen geregistreerd door natuurlijke of rechtspersonen).

Wij raden klanten die aankopen doen voor rechtspersonen aan om accounts aan te maken op privéadressen (zoals kantoor@bedrijfsnaam.com).

Om phishingfraude te voorkomen vermelden wij dat Pro Detailing nooit om bankgegevens zal vragen. Betalingen worden via de website uitsluitend via een beveiligd portaal gedaan, nadat bij een geplaatste bestelling de mogelijkheid tot betaling per kaart is aangegeven.

Bedankt dat u ons gekozen hebt,
het Pro Detailing-team