Returpolitik

1. Generelle betingelser

PRO DETALJER 99 S.R.L. giver mulighed for at returnere produkterne til kunder, der meddeler deres hensigt inden for maksimalt 14 kalenderdage fra modtagelsen af pakken.

Returnering af pakken sker udelukkende ved betaling af omkostningerne af kunden. Produkterne kan returneres gennem ethvert kurerfirma, der sikrer levering af returpakken til Forretningens adresse. Adressen, som returpakkerne sendes til, er Blvd. Timisoara, Nr. 103 - 111, Stand C3, Sect. 6, Bukarest Kontakt telefon: 0755.125.400

I tilfælde af fortrydelse af kontrakten er kunden forpligtet til at returnere de købte produkter inden for maksimalt 14 dage fra datoen for fortrydelse af kontrakten.

2. Metoder og frister for returnering af produkter

Kunden er forpligtet til at underrette PRO DETALJER 99 S.R.L. sin hensigt om at returnere de købte produkter via e-mail til we@pro-detailing.de eller telefonisk på 0755.125.400 inden for maksimalt 14 kalenderdage fra modtagelse af produkterne. Ellers kan PRO DETAILING 99 S.R.L. kan afvise pakken.

Når du returnerer produktet med kurer, er det obligatorisk at udfylde returformularen for at spore og registrere leveringen fra kureren, samt for korrekt gennemførelse af hele processen. Du kan finde returformularen på din ordreside fra din konto.

Efter at have modtaget produktet, vil du blive kontaktet af en af PRO DETAILING-operatørerne for at bekræfte og etablere detaljerne om tilbagebetaling eller udskiftning af produktet.

3. Produktreturbetingelser

I enhver situation med returnering af produkterne, skal de være i samme stand, som de blev sendt til kunden, i den originale emballage, med etiketterne intakte og sammen med alle de dokumenter, der fulgte med det (faktura, garantibevis mv. ). De returnerede produkter skal være i samme stand som ved modtagelsen, uden defekter, bortset fra skjulte fejl og undtagen mangler, der allerede er anmeldt af Kunden i korrespondance med PRO DETAILING.

De returnerede produkter skal respektere de oprindelige værdier, der er skrevet på emballagen. Produkter, der allerede er brugt og ikke længere kan sælges, accepteres ikke.

I overensstemmelse med gældende lov forbeholder PRO DETAILING sig retten til ikke at acceptere returnering af produkter, som i sagens natur ikke kan returneres, eller som kan forringes (fordærvelige) eller forringes hurtigt.

Produkter, der udgør et sæt, skal returneres som et sæt.

Hvis en ordre, hvortil et gaveprodukt er tilbudt, returneres fuldt ud, er kunden forpligtet til at returnere gaveproduktet i dets originale stand, ubeskadiget og uforseglet.

4. Frister for tilbagebetaling

For fuld ordrereturnering modtager kunden pengene for de returnerede produkter og transportomkostningerne oprindeligt betalt inden for 14 kalenderdage fra den dato, hvor PRO DETAILING er informeret af kunden om sin beslutning om at returnere produkterne og den skriftlige anmodning om at blive tilbagebetalt. Denne anmodning anses kun for gyldig, hvis den er ledsaget af de fuldstændige oplysninger, der er nødvendige for at returnere pengene.

Efter validering af returneringen af produkterne af vores agent, kan kunden efter eget valg modtage den tilsvarende værdi af produkterne eller deres tilsvarende i form af andre produkter med samme værdi.

5. Fortrydelsesretten

I henhold til beredskabsforordningen nr. 34/2014 vedrørende forbrugerens rettigheder inden for de kontrakter, der er indgået med de professionelle, samt for ændring og færdiggørelse af nogle normative handlinger, har kunden følgende rettigheder og forpligtelser vedrørende fortrydelse af fjernsalgsaftalen:

Kunden har ret til inden fortrydelsesfristens udløb at træde tilbage fra kontrakten, uden at skulle begrunde fortrydelsesbeslutningen og uden at pådrage sig andre omkostninger end de i art. 13, stk. 3, og art. 14 i GEO nr. 34/2014, inden for 14 dage fra den dag, hvor det kommer i fysisk besiddelse af produktet. Returneringsomkostninger støttes af Kunden.

Kunden er kun forpligtet til at returnere de produkter, der er i samme stand, som de blev leveret i (i original emballage med alt tilbehør, med intakte etiketter og medfølgende dokumenter). Produkter, der viser fysiske forandringer, slag, skår, ridser, stød, spor af overdreven brug og/eller uautoriserede indgreb mv. accepteres ikke til returnering.

PRO DETAILING refunderer kunden værdien af produktet inden for maksimalt 14 (fjorten) dage fra datoen for den information, som kunden har givet PRO DETAILING om beslutningen om at fortryde kontrakten.

PRO DETAILING vil være i stand til at udskyde tilbagebetalingen af produktets værdi indtil modtagelsen af det solgte produkt eller indtil modtagelsen af et bevis, ifølge hvilket det er afsendt.

I henhold til loven er følgende undtaget fra fortrydelsesretten fra kontrakten:

* servicekontrakter, efter den fulde levering af tjenester, hvis udførelsen begyndte med kundens forudgående udtrykkelige samtykke, og efter at han har bekræftet, at han blev opmærksom på, at han vil miste sin fortrydelsesret efter den fulde udførelse af kontrakten pr. sælgeren ;
* levering af varer og/eller tjenester, hvis pris afhænger af de udsving på det finansielle marked, som Sælger ikke kan kontrollere, og som kan finde sted i fortrydelsesperioden;
* levering af varer fremstillet i henhold til specifikationerne præsenteret af køber eller tydeligt tilpasset;
* levering af varer, der sandsynligvis vil forringes eller udløbe hurtigt;
* levering af forseglede varer, der ikke kan returneres af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og som er blevet ophævet af køberen;
* levering af varer, som efter levering, ifølge deres art, er uadskilleligt blandet med andre elementer;
* kontrakter i tilfælde af, at Kunden specifikt har anmodet Sælger om at rejse til sit hjem for at udføre akut reparations- eller vedligeholdelsesarbejde. Hvis Sælger i anledning af et sådant besøg leverer andre ydelser end dem, køber udtrykkeligt har anmodet om eller leverer andre varer end de reservedele, der er nødvendige for udførelse af vedligeholdelses- eller reparationsarbejder, gælder fortrydelsesretten for disse ydelser eller yderligere Varer ;
* at levere forseglede lyd- eller videooptagelser, der er blevet frigjort efter levering;
* at levere aviser, tidsskrifter og magasiner, bortset fra abonnementskontrakter for levering af sådanne publikationer;
* levering af digitalt indhold, der ikke leveres på en materiel support, hvis tjenesten er påbegyndt med forudgående udtrykkeligt samtykke fra Kunden, og efter at denne har bekræftet, at han er blevet opmærksom på, at han mister sin fortrydelsesret. Disse begrænsninger gælder i henhold til GEO 34/2014 art. 16.

6. Udøvelse af fortrydelsesretten

Hvis kunden anmoder om tilbagetrækning fra kontrakten inden for den juridiske fortrydelsesfrist fra kontrakten, hvis ordren er betalt, er PRO DETAILING forpligtet til at returnere beløbet inden for maksimalt 14 (fjorten) dage fra datoen for underretning fra kunden om hans beslutning om at trække sig ud af kontrakten.

Beløbet tilbageføres som følger:

* for ordrer betalt med betalingsordre / refusion / iTransfer / Bankkort-> ved bankoverførsel til den konto, som kunden har angivet;

Kunden vil informere PRO DETAILING om sin hensigt om at fortryde kontrakten ved at udfylde e-mailen på we@pro-detailing.de

Tak fordi du valgte os,
Pro Detailing Team